Domů > Novinky > Obsah
Proč společnost ztrácí zákazníka
Jun 16, 2018

proč společnost ztrácí zákazníky, jsou to jen osobní názory:

Znalost jejich produktů nestačí

Nadhodnotit výhody produktů a služeb

Ignorujte práva klienta, skryjte záležitosti produktu, které vyžadují pozornost

Špatná víra

Neexistuje pevná cesta k obchodu

Po uzavření dohody, aby nedošlo k dalšímu sledování, je poprodejní koncept špatný

Neodpovídejte na informace o zákaznících nebo telefonu

Ignorujte problém zákazníka

Jakmile jste se odmítli, vzdát se a ne trvat na tom

Uvedené výše, které jste vzali?

锣边机(Routing Machine).png